Aktuálne

Správa o činnosti OZV za 4. štvrťrok 2022

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. touto cestou zverejňuje správu o činnosti OZV za 4. štvrťrok 2022. Dokument je k dispozícii prostredníctvom linky spodom.

Správa o činnosti OZV za 4. štvrťrok 2022

Zoznam partnerských Miest a Obcí OZV RECYKLOGROUP, a.s.

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. touto cestou zverejňuje zoznam partnerských Miest a Obcí OZV RECYKLOGROUP, a.s. Dokument je k dispozícii prostredníctvom linky spodom.

Zoznam partnerských Miest a Obcí OZV RECYKLOGROUP, a.s.

Správa o činnosti OZV za 3. štvrťrok 2022

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. touto cestou zverejňuje správu o činnosti OZV za 3. štvrťrok 2022. Dokument je k dispozícii prostredníctvom linky spodom.

Správa o činnosti OZV za 3. štvrťrok 2022

Správa o činnosti OZV za 2. štvrťrok 2022

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. touto cestou zverejňuje správu o činnosti OZV za 2. štvrťrok 2022. Dokument je k dispozícii prostredníctvom linky spodom.

Správa o činnosti OZV za 2. štvrťrok 2022

Sumárna evidencia zber a výkup OZV RECYKLOGROUP, a.s. 2. štvrťrok 2022

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. touto cestou zverejňuje sumárnu evidenciu zberu a výkupu OZV RECYKLOGROUP, a.s. za 2. štvrťrok 2022. Dokument je k dispozícii prostredníctvom linky spodom.

Sumárna evidencia zber a výkup OZV RECYKLOGROUP, a.s. 2. štvrťrok 2022

Správa o činnosti OZV rok 2021

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. touto cestou zverejňuje správu o činnosti OZV za rok 2021. Dokument je k dispozícii prostredníctvom linky spodom.

Správa o činnosti OZV za rok 2021

Správa o činnosti OZV za 1. štvrťrok 2022

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. touto cestou zverejňuje správu o činnosti OZV za 1. štvrťrok 2022. Dokument je k dispozícii prostredníctvom linky spodom.

Správa o činnosti OZV za 1. štvrťrok 2022

Sumárna evidencia zber a výkup OZV RECYKLOGROUP, a.s. 1. štvrťrok 2022

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. touto cestou zverejňuje sumárnu evidenciu zberu a výkupu OZV za 1. štvrťrok 2022. Dokument je k dispozícii prostredníctvom linky spodom.

Sumárna evidencia zber a výkup OZV RECYKLOGROUP, a.s. 1. štvrťrok 2022

Správa o činnosti OZV za 4. štvrťrok. 2021

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. touto cestou zverejňuje správu o činnosti OZV za 4. štvrťrok 2021. Dokument je k dispozícii prostredníctvom linky spodom.

Správa o činnosti OZV za 4. štvrťrok. 2021

Sumárna evidencia zber a výkup OZV RECYKLOGROUP, a.s. 4. štvrťrok 2021

Sumárna evidencia zber a výkup OZV RECYKLOGROUP, a.s. 4. štvrťrok 2021

Sumárna evidencia zber a výkup OZV RECYKLOGROUP, a.s. 3. štvrťrok 2021

Sumárna evidencia zber a výkup OZV RECYKLOGROUP, a.s. 3. štvrťrok 2021

Sumárna evidencia zber a výkup OZV RECYKLOGROUP, a.s. 2. štvrťrok 2021

Sumárna evidencia zber a výkup OZV RECYKLOGROUP, a.s. 2. štvrťrok 2021

Sumárna evidencia zber a výkup OZV RECYKLOGROUP, a.s. 1. štvrťrok 2021

Sumárna evidencia zber a výkup OZV RECYKLOGROUP, a.s. 1. štvrťrok 2021

Zoznam zmluvných miest a obcí OZV RECYKLOGROUP, a.s.

Zoznam miest a obcí, s ktorými má RECYKLOGROUP, a.s na rok 2022 uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.

Zoznam zmluvných miest a obcí OZV RECYKLOGROUP, a.s.

Sadzby finančných nákladov

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. touto cestou zverejňuje sadzby finančných nákladov.
Dátum účinnosti: 12. 12. 2020

Vyhláška v prílohe č. 12 upravuje sadzby na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov (Sadzby sú bez DPH):
Zložka – Sadzba od (euro/t)
Sklo – 100
Plasty – 550
Papier:
Papier a lepenka – 120
Noviny a časopisy – 50
Kompozitné obaly na báze lepenky – 550
Kovové obaly – 250

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/368/20201212

Sadzby finančných nákladov

Zmluva o plnení vyhradených povinností OZV

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. touto cestou zverejňuje Zmluvu o plnení vyhradených povinností OZV.
Zmluva o plnení vyhradených povinností OZV

Autorizácia spoločnosti na výkon činnosti OZV

Autorizácia spoločnosti na výkon činnosti OZV

Zoznam miest a obcí 2018

Zoznam obcí, s ktorými má RECYKLOGROUP, a.s. na kalendárny rok 2018 uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu pre obaly a neobalové výrobky.
Zoznam miest a obcí 2018 - dokument

Aktuálne 14.09.2017

Prinášame Vám najaktuálnejšiu informáciu, ktorá sa týka našej OZV
Aktuálne 14.09.2017 - dokument

Správa o činnosti OZV za rok 2016

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. touto cestou zverejňuje Spŕavu o činnosti OZV za rok 2016. Celý dokument je k dispozícii prostredníctvom linky spodom.
Správa o činnosti OZV za rok 2016

Tlačová správa k dezinformáciám o našej spoločnosti

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s., považuje niektoré zverejnené informácie portálom www.odpady-portal.sk a týždenníkom Obecné noviny za zavádzajúce s cieľom poškodiť jej dobré meno. Zároveň chce spoločnosť všetkých ubezpečiť, že si plní a splní všetky svoje záväzky.
Viac si prečítajte tu:

TRIEĎME – ZHODNOCUJME – RECYKLUJME

Triedením odpadu šetríme svoje životné prostredie.
Správne vytriedené zložky komunálnych odpadov je možné ďalej využívať a zhodnocovať. Z odpadu sa tak stávajú druhotné suroviny, ktoré sa recykláciou opäť spracujú na výrobky.

Prispejme aj my k ochrane životného prostredia a naučme sa správne separovať.

Naučme sa triediť odpad správne a zodpovedne.

Spustenie webu RECYKLOGROUP, a.s.

Začiatkom roka 2016 zverejnila spoločnosť RECYKLOGROUP, a.s. svoju novú webovú stránku. Nájdete na nej množstvo informácií o nás a našich službách. Pre ľahšiu orientáciu sú služby rozčlenené podľa subjektov, pre ktoré sú určené. V sekcii legislatíva sme pre Vás pripravili na stiahnutie úplné znenia nového zákona o odpadoch a všetkých jeho vyhlášok.
Vaše podnety a otázky k nám rýchlo a jednoducho odošlete prostredníctvom kontaktného formulára v sekcii kontakty.
Príjemné používanie nášho webu Vám praje tím spoločnosti RECYKLOGROUP, a.s..