Aktuálne

Správa o činnosti OZV za obdobie 1.kvartálu roku 2019

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. touto cestou zverejňuje správu o činnosti OZV za obdobie 1.kvartálu roku 2019. Dokument je k dispozícii prostredníctvom linky spodom.
Správa o činnosti OZV za obdobie 1.kvartálu roku 2019

Autorizácia spoločnosti na výkon činnosti OZV

Rozhodnutie o udelení autorizácie spoločnosti RECYKLOGROUP, a.s. na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky.
Autorizácia spoločnosti na výkon činnosti OZV

Správa o činnosti OZV za 3. kvartál 2018

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. touto cestou zverejňuje Správu o činnosti OZV za 3. kvartál 2018. Dokument je k dispozícii prostredníctvom linky spodom.
Správa o činnosti OZV za 3. kvartál 2018

Správa o činnosti OZV za rok 2017

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. touto cestou zverejňuje Správu o činnosti OZV za rok 2017. Dokument je k dispozícii prostredníctvom linky spodom.
Správa o činnosti OZV za rok 2017

Zoznam miest a obcí 2018

Zoznam obcí, s ktorými má RECYKLOGROUP, a.s. na kalendárny rok 2018 uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu pre obaly a neobalové výrobky.
Zoznam miest a obcí 2018 - dokument

Aktuálne 14.09.2017

Prinášame Vám najaktuálnejšiu informáciu, ktorá sa týka našej OZV
Aktuálne 14.09.2017 - dokument

Správa o činnosti OZV za rok 2016

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. touto cestou zverejňuje Spŕavu o činnosti OZV za rok 2016. Celý dokument je k dispozícii prostredníctvom linky spodom.
Správa o činnosti OZV za rok 2016

Tlačová správa k dezinformáciám o našej spoločnosti

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s., považuje niektoré zverejnené informácie portálom www.odpady-portal.sk a týždenníkom Obecné noviny za zavádzajúce s cieľom poškodiť jej dobré meno. Zároveň chce spoločnosť všetkých ubezpečiť, že si plní a splní všetky svoje záväzky.
Viac si prečítajte tu:

TRIEĎME – ZHODNOCUJME – RECYKLUJME

Triedením odpadu šetríme svoje životné prostredie.
Správne vytriedené zložky komunálnych odpadov je možné ďalej využívať a zhodnocovať. Z odpadu sa tak stávajú druhotné suroviny, ktoré sa recykláciou opäť spracujú na výrobky.

Prispejme aj my k ochrane životného prostredia a naučme sa správne separovať.

Naučme sa triediť odpad správne a zodpovedne.

Spustenie webu RECYKLOGROUP, a.s.

Začiatkom roka 2016 zverejnila spoločnosť RECYKLOGROUP, a.s. svoju novú webovú stránku. Nájdete na nej množstvo informácií o nás a našich službách. Pre ľahšiu orientáciu sú služby rozčlenené podľa subjektov, pre ktoré sú určené. V sekcii legislatíva sme pre Vás pripravili na stiahnutie úplné znenia nového zákona o odpadoch a všetkých jeho vyhlášok.
Vaše podnety a otázky k nám rýchlo a jednoducho odošlete prostredníctvom kontaktného formulára v sekcii kontakty.
Príjemné používanie nášho webu Vám praje tím spoločnosti RECYKLOGROUP, a.s..