Aktuálne

Správa o činnosti OZV za 2. štvrťrok 2021

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. touto cestou zverejňuje správu o činnosti OZV za 2. štvrťrok 2021. Dokument je k dispozícii prostredníctvom linky spodom.

správu o činnosti OZV za 2. štvrťrok 2021

Správa OZV za rok 2020

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. touto cestou zverejňuje správu OZV za rok 2020.

Správa OZV za rok 2020

Sadzby finančných nákladov

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. touto cestou zverejňuje sadzby finančných nákladov.
Dátum účinnosti: 12. 12. 2020

Vyhláška v prílohe č. 12 upravuje sadzby na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov (Sadzby sú bez DPH):
Zložka – Sadzba od (euro/t)
Sklo – 100
Plasty – 550
Papier:
Papier a lepenka – 120
Noviny a časopisy – 50
Kompozitné obaly na báze lepenky – 550
Kovové obaly – 250

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/368/20201212
Sadzby finančných nákladov

Zmluva o plnení vyhradených povinností OZV

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. touto cestou zverejňuje Zmluvu o plnení vyhradených povinností OZV.
Zmluva o plnení vyhradených povinností OZV

Autorizácia spoločnosti na výkon činnosti OZV

Rozhodnutie o udelení autorizácie spoločnosti RECYKLOGROUP, a.s. na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky.
Autorizácia spoločnosti na výkon činnosti OZV

Správa o činnosti OZV za 3. kvartál 2018

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. touto cestou zverejňuje Správu o činnosti OZV za 3. kvartál 2018. Dokument je k dispozícii prostredníctvom linky spodom.
Správa o činnosti OZV za 3. kvartál 2018

Správa o činnosti OZV za rok 2017

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. touto cestou zverejňuje Správu o činnosti OZV za rok 2017. Dokument je k dispozícii prostredníctvom linky spodom.
Správa o činnosti OZV za rok 2017

Zoznam miest a obcí 2018

Zoznam obcí, s ktorými má RECYKLOGROUP, a.s. na kalendárny rok 2018 uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu pre obaly a neobalové výrobky.
Zoznam miest a obcí 2018 - dokument

Aktuálne 14.09.2017

Prinášame Vám najaktuálnejšiu informáciu, ktorá sa týka našej OZV
Aktuálne 14.09.2017 - dokument

Správa o činnosti OZV za rok 2016

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. touto cestou zverejňuje Spŕavu o činnosti OZV za rok 2016. Celý dokument je k dispozícii prostredníctvom linky spodom.
Správa o činnosti OZV za rok 2016

Tlačová správa k dezinformáciám o našej spoločnosti

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s., považuje niektoré zverejnené informácie portálom www.odpady-portal.sk a týždenníkom Obecné noviny za zavádzajúce s cieľom poškodiť jej dobré meno. Zároveň chce spoločnosť všetkých ubezpečiť, že si plní a splní všetky svoje záväzky.
Viac si prečítajte tu:

TRIEĎME – ZHODNOCUJME – RECYKLUJME

Triedením odpadu šetríme svoje životné prostredie.
Správne vytriedené zložky komunálnych odpadov je možné ďalej využívať a zhodnocovať. Z odpadu sa tak stávajú druhotné suroviny, ktoré sa recykláciou opäť spracujú na výrobky.

Prispejme aj my k ochrane životného prostredia a naučme sa správne separovať.

Naučme sa triediť odpad správne a zodpovedne.

Spustenie webu RECYKLOGROUP, a.s.

Začiatkom roka 2016 zverejnila spoločnosť RECYKLOGROUP, a.s. svoju novú webovú stránku. Nájdete na nej množstvo informácií o nás a našich službách. Pre ľahšiu orientáciu sú služby rozčlenené podľa subjektov, pre ktoré sú určené. V sekcii legislatíva sme pre Vás pripravili na stiahnutie úplné znenia nového zákona o odpadoch a všetkých jeho vyhlášok.
Vaše podnety a otázky k nám rýchlo a jednoducho odošlete prostredníctvom kontaktného formulára v sekcii kontakty.
Príjemné používanie nášho webu Vám praje tím spoločnosti RECYKLOGROUP, a.s..