Tlačová správa

Bratislava 9. 6. 2017

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s., považuje niektoré zverejnené informácie portálom www.odpady-portal.sk a týždenníkom Obecné noviny za zavádzajúce s cieľom poškodiť jej dobré meno. Zároveň chce spoločnosť všetkých ubezpečiť, že si plní a splní všetky svoje záväzky.

Redaktor Obecných novín Peter Šporer zverejnil vo svojom článku z 19. mája 2017 nepravdivú informáciu o tom, že mesto Liptovský Mikuláš odstúpilo od zmluvy s našou spoločnosťou. V skutočnosti spoločnosť Recyklogroup, a. s., doručila mestu Liptovský Mikuláš, dňa 24. marca 2017, oznámenie o nepredĺžení zmluvy. Súčasne doručila vykonávateľovi zberu VPS Liptovský Mikuláš, pre pretrvávajúce problémy s určovaním skutočného množstva vyzbieraného odpadu, výpoveď k dátumu ukončenia zmluvy s mestom. Následne mesto vypísalo výberové konanie pre ďalšie obdobie, na ktorom sa spoločnosť Recyklogroup, a.s., nezúčastnila. Je poľutovania hodné, že nám redaktor Peter Šporer dal v piatich rozsiahlych článkoch tak málo priestoru na naše vyjadrenie.

Redakcia odpady-portal.sk zverejnila nepravdivú informáciu o tom, že spoločnosť Recyklogroup, a. s., prijala príspevok z Recyklačného fondu. Je pre nás nepochopiteľné, že si redaktori tohto portálu z verejne dostupných informácii nezistili, že naša spoločnosť tento príspevok vôbec nečerpala.

Pokiaľ spomínané periodiká neopravia nepravdivé informácie o našej spoločnosti zvažujeme, že sa budeme brániť právnou cestou. 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Lenka Luknárová

T: +421255410628

info@recyklogroup.sk